sadsad x
asdasd
Satış Sözleşmesi
 • Satış Sözleşmesi

  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  MADDE 1-TARAF BİLGİLERİ:

   1. SATICI

  Unvanı: CAFEMARKT ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. (bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.)
  Mersis No: 0195046723500001
  Adres: Mahmutbey Mah. İSTOÇ Toptancılar Çarşısı 2447 Sok. 26 Ada No:157-159 Bağcılar İstanbul
  Telefon: +90 212 5145121
  Faks: +90 212 3553532

   1. ALICI

  Adı/Soyadı/Unvanı:                                                        (bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır.)
  Kimlik No:
  Adres:
  E-mail:
  Telefon:

  MADDE 2-SÖZLEŞME KONUSU:
  İşbu mesafeli satış sözleşmesinin (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
  MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ:
  3.1. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dâhil satış bedeli, aşağıda belirtildiği gibidir:
  Sözleşme konusu ürün/ürünlere ilişkin satış bedelleri güncel kur üzerinden belirlenerek ALICIYA yansıtılmaktadır. Kurda ani dalgalanmalar ve değişiklikler söz konusu olduğunda SATICI ürün/ürünlerin belirlenen satış bedellerinde güncelleme yapma hakkına sahiptir.
  İlan edilen fiyatlar ve vaatler SATICI ödemenin kabul edilmesine tarafınca güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Kampanya vb. durumlar söz konusu olduğunda süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna değin geçerlilik arz eder.
  3.2. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin ödeme şekli, fatura bilgileri, teslim alacak kişi, teslimat adresi, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir:
  Sözleşme konusu ürün/ürünlerin satışı ve gönderimi stok kayıtlarındaki güncel duruma göre gerçekleştirilir. Stokta bulunmayan veya tedarikçi kaynaklı olarak gönderimi yapılamayan ürünlerin satışı söz konusu olduğunda, SATICI ALICIYA durumu derhal bildirerek sözleşmeden dönebilir ya da tedarik durumuna göre gönderim için süre isteyebilir.
  Kredi kartı ile taksitle işlem yapılması halinde;
  Bankanın kampanyalar düzenleyerek ALICININ seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulaması, taksit erteleme gibi hizmetler sunması ilgili kredi kartının kullanıldığı bankanın inisiyatifine bağlı hizmetler kapsamındadır. SATICININ bilgisi dâhilinde olduğu kampanyalara ilişkin bilgilendirme internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. ALICININ kredi kartına hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine ilgili banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını da dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Ödeme planına ilişkin detaylar, kredi kartı ile taksitli satışlarda ilgili bankanın inisiyatifindedir ve SATICININ bu hususta bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  3.3. Vadeli satışlar bankalara ait kredi kartları ile yapılabildiğinden, ALICI ilgili faiz oranları ve temerrüt faizi ile ilgili tüm bilgileri kullandığı kredi kartına ilişkin ilgili bankadan ayrıca edineceğini, teyit edeceğini; yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  3.4. Kişisel alışverişleri 3D güvenlik doğrulama yapılmadan gerçekleştirilen ödemelerde kredi kartı sahibinin kimlik bilgilerini ibraz etmesi gerekmektedir. Kurumsal alışverişlerde ise tüzel kişiliğe ait kimlik bilgilerinin ibrazı zorunludur. İade prosedürü şu şekildedir:

   1. Kredi kartına iade prosedürü:

  ALICININ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesi yapılması kararı verildiği durumlarda, alışveriş kredi kartı ile taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda gösterildiği şekilde işleyecektir:
  ALICININ ürünü aldığı taksit sayısı üzerinden banka da geri ödemeyi taksit ile yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka pos cihazlarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICININ satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihi çakışmıyorsa her ay kredi kartına bir taksit bedeli iade yansıyacak şekilde ve ALICININ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksiti bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar her ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
  Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICIYA nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı bankaya nakden ya da mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan ALICIYA SATICI tarafından nakit iade ödemesi yapılamamaktadır.
  Kredi kartına iade SATICININ bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından SÖZLEŞMEDE gösterilen prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

   1. Kapıdan ödeme ve EFT/HAVALE ödemelerinde iade prosedürü:

  Kapıdan ödeme ile EFT-Havale ödeme seçeneklerinde iade tüketiciden banka hesap bilgilerini istenerek tüketicinin bildirdiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişi adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır.) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

  3.5. Teslimat Şekli ve Adresi:
  Teslim Edilecek Kişi:
  Teslim Edilecek Kişinin İletişim Bilgileri:
  Teslimat Adresi:
  Fatura Adresi:
  Fatura Bilgileri:
  Kargo Ücreti:                              (kargo bedeli sipariş toplam tutarına eklenerek ALICI tarafından ödenmektedir. Kargo ücreti, ürün bedeline dâhil değildir.)
  Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları ALICIYA aittir. Teslimat kargo şirketi aracılığıyla ALICININ SÖZLEŞMEDE belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICIYA iade edilmesinden doğan giderler de ALICIYA aittir.
  MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER:
  4.1. Sözleşme ödemenin SATICIYA ulaşması ve SATICI tarafından kabulü ile tamamlanır. Bu sözleşme icaba davet sözleşmesidir. ALICININ ürün/ürünleri, SATICININ belirlemiş olduğu ücretleri üzerinden alma iradesini yöneltmesiyle ve ALICININ icabının SATICIYA ulaşmasıyla birlikte SATICI tarafından kabulü ile SÖZLEŞME kurulur. Ödemenin iadesi icabın reddi olarak kabul edilmelidir. SATICI bu durumda redde yol açan ve kendisinden de kaynaklanmayan sebebi makul süre içerisinde ALICIYA bildirir.
  4.2. ALICI, internet sitesinde SÖZLEŞME konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidin tarafınca verildiğini kabul ve taahhüt eder.
  4.3. Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICININ yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içeriğinde belirtilen süre içerisinde, ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
  4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
  4.5. SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevcutsa garanti belgeleri ile kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  4.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICIYA ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICININ tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün satış bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  4.7. Ürünün tesliminden sonra ALICIYA ait kredi kartının ALICININ kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICIYA ödememesi halinde, ALICININ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içerisinde SATICIYA gönderilmesi zorunludur.
  4.8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin, ayıplı çıkması halinde gerekli ayıbın giderilmesi ve onarımın yetkili servisçe yapılabilmesi için ürün ALICI tarafından SATICIYA gönderilebilir, bu takdirde kargo ücretleri ALICI tarafından karşılanacaktır.
  MADDE 5 – CAYMA HAKKI:
  5.1. ALICI sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı iade ederek cayma hakkına sahiptir. ALICININ cayma bildiriminin SATICIYA ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedeli ALICIYA iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
  ALICININ hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.
  395 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için SATICI tarafından ALICIYA gönderilen iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra ALICI tarafından iade edilen ürün ile birlikte SATICIYA geri gönderilmesi gerekmektedir.
  Ancak KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI siparişlerinde KDV ödemediğinden gümrükte, almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmamış ürünler için, ALICININ cayma hakkı bulunmamaktadır.
  MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
  6.1. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programları hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır:
  -Taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar ( orijinal işletim sistemi kurulduktan yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
  -Her türlü yazılım ve programlar
  -DVD, VCD, CD ve kasetler
  - Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
  -Her türlü kozmetik ürün
  -Telefon kontör siparişleri
  -ALICININ istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar
  -Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılan mallar
  -Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçen mallar
  6.2. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler (ürünün ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra iade halinde kullanımı kişisel hijyen ve sağlık kuralları bakımından tehlike arz edecek ürünler --kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler; kulak içi –kulak üstü kulaklık vb. gibi) tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçen ürünlerin iadesi mümkün değildir.
  MADDE 7 - AYIBA KARŞI TEKEFFÜL:
  SATICI sözleşme konusu ürünü, sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür. SATICI, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik ve niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur.
  ALICI teslim aldığı malı makul süre içerisinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satılanda SATICININ sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse ALICI bu durumu SATICIYA uygun süre içerisinde bildirmelidir.
  SATICI ALICININ satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.
  SATICI, SÖZLEŞME kurulduğu anda ALICI tarafından bilinen ya da bilinmesi beklenen ayıplardan sorumlu değildir.
  MADDE 8 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
  8.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanununun 117.maddesinde yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirilmemesi durumunda diğer tarafın söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre vermesi gerekecektir. Bu süre zarfında da edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.
  SATICI sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığını ileri sürerek (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICIYA bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda ALICI sözleşmeyi derhal feshetme hakkına haiz olup SATICI, ALICININ sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri ALICIYA iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  SATICI, işbu yükümlülüğün yerine getirilmesini engelleyecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise; bu tip durumlarda ALICI SATICININ hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul eder,  siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkından birini kullanabilir. ALICININ siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine ödenir. (Ödeme kredi kartı ile yapılmışsa iade SÖZLEŞMEDE belirtilen kredi kartı ile yapılan taksitli satışlardaki iade prosedürü doğrultusunda yapılır.)
  MADDE 9 - MÜCBİR SEBEPLER:
  Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda,  mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.
  MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME:
  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili Bakanlıkça her yıl ilan edilecek tutarın altında kalan işlemler için ALICI veya SATICININ yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, yasal miktarın üstünde kalan işlemler için de ALICI veya SATICININ yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.
  MADDE 11 – YÜRÜRLÜK:
  ALICI site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
  Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

  SATICI:
  ALICI:
  TARİH:

   

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.